نویسنده: مجید سلیمانی

رشد و توسعه فردی

تیپ شخصیتی ESFJ یکی از تیپ های شخصیتی شانزده گانه در تست شخصیت شناسی mbti است، ما در این مقاله بطور کامل در مورد ابعاد مختلف این تیپ شخصیتی از جمله ویژگی های شخصیتی، مشاغل مناسب، نوع ارتباط با دیگران و... صحبت کردیم.

اگر تیپ شخصیتی خود را نمی دانید روی دکمه شروع آزمون کلیک کنید:

 

 

تیپ شخصیتی ESFJ چیست؟  برون گرا - حسی - احساسی - قضاوتی

چهار دسته بندی مایرز-بریگز برای ترجیحات شخصیتی

E/I: فرد انرژی خود را از کجا دریافت می کند؟ (درونگرا - برونگرا) 

N/S: نوع اطلاعاتی که فرد بیشتر متوجه می شود چیست؟ (حسی - شهودی یا شمّی) 

T/F: فرد چگونه تصمیم می گیرد؟ (احساسی - فکری) 

J/P: فرد چه روشی را برای سازماندهی زندگی خود ترجیح می دهد؟ (ملاحظه کننده یا منعطف - داوری کننده یا با ساختار) 

تیپ شخصیتی افراد ارتباطی با هوش ندارد و نمی توان از روی آن موفقیت اشخاص را پیش بینی نمود، اما می توان درک کرد که چه عواملی به اشخاص انگیزه می دهد. این ترجیحات به تفاوت در یادگیری، برقراری ارتباطات، مدیریت تضاد و روابط منجر می شود. تمامی این کارکردهای شخصیتی به شکل دو قطبی و بصورت طیف می باشند.

اگر می خواهید در این مورد بیشتر بدانید توصیه میکنم مقاله زیر را بخوانید:

 

ویژگی های شخصیتی ESFJ چیست؟

عنوان : حامی 

توصیف: فوق العاده مراعاتگر، اجتماعی و محبوب، همیشه مشتاق کمک کردن است

ESFJ شخصی خونگرم، معاشرتی، دوستانه و همدل بوده و می خواهد به طور واقعی و عملی به دیگران کمک کند.

از آنجایی که برای روابط خود با دیگران اهمیت فراوان قائل است، برای کسب حسن شهرت تلاش می کند و میل به راضی کردن دیگران دارد. در واقع نگران جایگاه خود در جامعه است. این شخص زیاد حرف می زند و خواهان روابط هماهنگ با دیگران است و به سختی تلاش می کند که به این هماهنگی دست پیدا کند. در واقع از هر کس یا هر چیز خوشش بیاید، به عنوان الگو به دیگران معرفی می کند.

به شدت اجتماعی است و وقتی از دیگران فاصله می گیرد، بی قرار می شود. تمایل به همکاری با دیگران برای انجام دقیق و به موقع وظایف دارد، به نیازهای روزانه دیگران توجه کرده و سعی در برآورده ساختن آن دارد و اهمیت زیادی به احساسات دیگران و راضی بودن آنها می دهد. به نیازهای دیگران بیش از نیازهای خود بها می دهد. دوست دارد که مورد نیاز باشد و از کارش تشکر و قدردانی شود.

ESFJ عملگرا و واقع بین است، به حقایق و واقعیتها بها می دهد و شخصی سازمان یافته است. به حقایق و جزئیات توجه کرده و در خاطره خود نگه می دارد. او براساس تجارب شخصی خود یا کسانی که به آنها اعتماد دارد، برنامه ریزی می کند. با محیط فیزیکی خود در تماس بوده و دوست دارد که پویا و فعال باشد.

از آن جهت که  ESFJهوشیار و سنتی است، مسؤولیت پذیر بوده و به وظایف و تعهدات خود پایبند باقی می ماند. برای خود و دیگران بایدها و نبایدهای فراوانی دارد. به نهادهای اجتماعی بها داده و علاقمند به عضویت فعال در نهادها و سازمانهای اجتماعی مختلف است. روابط اجتماعی برایش مهم تلقی می شود و از این رو روابط و پیوندهای اجتماعی خوب و قوی دارد. سعی می کند برای اشخاص دیگر کار مفیدی صورت بدهد و به خصوص در مواقع سختی و دشواری به آنها کمک کند. وفاداری حتی در مسائل جزئی از خصوصیات این تیپ شخصیتی است.

آیا نقاط ضعف تیپ شخصیتی ESFJ را می دانید؟

از آنجا که این شخص به هماهنگی بهای فراوان می دهد، از تضاد و اختلاف دوری می جوید، حتی اگر بسیاری از مسائل، حل نشده سر جای خود باقی بماند. این تیپ شخصیتی در مواقعی نسبت به نقطه نظرهای کسانی که به او توجه دارند، تأکید بیش از اندازه می ورزد. ممکن است در شرایط سخت و دشوار واقعیتها را نبیند. او باید بیاموزد که با تعارضات و اختلافات برخورد صادقانه داشته باشد و بداند که به خاطر احساساتی که نسبت به دیگران دارد، حتی در دشوارترین موقعیت ها می تواند خوشایند ظاهر گردد.

ESFJ اغلب نیازهای شخصی خود را نادیده می انگارد، زیرا می خواهد هر طور شده دیگران را راضی کند. برایش پاسخ نه دادن به دیگران دشوار است. کمتر تقاضای کمک می کند، زیرا نمی خواهد که دیگران احیاناً با احساسی ناخوشایند روبرو گردند. برایش قبول انتقادات سازنده دشوار است، زیرا مسائل را به شدت شخصی ارزیابی می کند. وقتی نمی تواند تغییری در زندگی خود بدهد ناراحت می شود. این شخص باید قدمی از مسائل خود فاصله بگیرد و با عینیت بیشتری به آن نگاه کند.

ESFJ در تلاش خود برای راضی کردن دیگران، گاه دستور می دهد و این ممکن است او را به لحاظ رفتاری یک رئیس معرفی کند. از این رو بهتر است که این شخص کمی صبر کند و ببیند آیا اصلا به کمک او نیازی وجود دارد یا نه. این تیپ شخصیتی باید قضاوت های خود را درباره مسائل به عقب بیندازد تا بتواند تصمیمات بهتری بگیرد.

ارتباط با دیگران در تیپ ESFJ چگونه است؟

تمایل زیادی به حرف زدن دارد.

مهربان، دلسوز و ملاحظه کار است.

ممکن است قدر نشناس به نظر برسد.

دوست دارد مورد نیاز باشد، اما در کار مراقبت کردن از دیگران زیر فشار قرار می گیرد.

به هماهنگی بها می دهد. دوست ندارد به کسی توهین کند یا اشخاص را از خود ناامید سازد.

به بهترین کیفیات اشخاص توجه می کند و رفتار اشخاص مورد نظر خود را آرمان سازی می کند.

می تواند بی انعطاف، سختگیر و خود مدار باشد و از کسانی که نظراتش را با او در میان 

دوست دارد سنتها و آداب و رسوم را زنده نگهدارد.

کدام شغل مناسب تیپ شخصیتی شما است؟ 

تیپ ESFJ آگاه و هوشیار است و سازمان‌یافته کارش را انجام می‌دهد. او دوست دارد کارش برنامه‌ریزی شده و به حالت روزمره درآید. به جزئیات بها می‌دهد و دقت می‌کند همه چیز با کارائی بالا انجام شود. در کار گروهی خوب عمل می‌کند. دوست دارد همه کسانیکه با او همکار است در شمار دوستانش درآیند. این تیپ دوست دارد تصمیم‌گیری‌ها سریعاً انجام شوند. اما نمی‌خواهد که همه تصمیمات را خودش بگیرد. اهل کمک و تعاون است، خدمت‌گذار است و دوست دارد به دیگران کمک کند. دوست ندارد بر اساس باورهای نظری و فلسفی تصمیم‌گیری کند. در برخورد با دیگران گرم و صمیمی است. بسیار معاشرتی است و دوست دارد کارهایی بکند که دیگران در آن حضور داشته باشند. دوست دارد در محیطی عاری از تضاد و تنش کار بکند. دوست دارد به دیگران کمک کند تا به شکلی هماهنگ به سمت هدف مشترک خود حرکت کند. خواهان مشاغل مدیریتی نیست اما وقتی این مقام را به او بدهند از خود اهتمام فراوان به خرج می دهد. به مقامات بالا دست احترام می‌گذارد و معتقد است که دیگران هم باید به مقامات احترام بگذارند.

نقاط قوت كاری تیپ ESFJ

قاطعیت دارد

با دیگران همکاری می کند

مهارتهای سازمانی قوی ای دارد

احساس مسؤولیت زیادی می کند

رویه ها و مقررات را رعایت می کند

سنتهای سازمان را می تواند حفظ کند

به ارزشها توجه می کند و وفادار است

برای انجام کارها انرژی و میل زیادی دارد

دیدگاه واقع بینانه دارد و به جزئیات توجه می کند

به دیگران علاقه مند است و توجه می کند و رفتار خوب شان را تایید می کند

نقاط ضعف كاری تیپ ESFJ

انعطاف پذیری کافی ندارد

شتابزده تصمیم گیری می کند

نیاز شدید به تعریف و تمجید دارد

در شنیدن نظرات متفاوت مسئله دارد

به احساسات دیگران توجه زیاد از حد دارد

تمایل به تنهایی كاركردن به مدت طولانی دارد

به آزمودن نظرات و ایده های جدید بی میل است

به انتقادات حساسیت دارد و شخصی تلقی می کند

به جزئیات زیادی می کند و دید جامع و کلی نگر ندارد

به لحظه حال توجه زیادی دارد و به آینده بی توجه است

حساسیت زیاد دارد و شرایط نامطلوب را نمی تواند تحمل کند

در صورت نبود تایید و تحسین از سوی دیگران مایوس می شود

رضایت شغلی تیپ ESFJ

رضایت شغلی تیپ های ESFJ با انجام کارهایی با شرایط زیر حاصل می شود:

به فرد امکان دهد تا تصمیم گیری کند و از روش های کارآمد استفاده کند.

در محیطی دوستانه انجام گیرد . کار فرد مورد تایید و از موفقیت او تعریف شود.

در محیطی با حس همکاری مشترک صورت پذیرد. محیطی عاری از هر نوع تعارض.

به فرد امکان دهد تا با دیگران تبادل نظر کندو نقشی در تصمیم گیریها داشته باشد. 

به فرد امکان بدهد تا کارش را سازماندهی کند و در این کار به اطرافیان هم کمک کند.

انتظارات روشن و واضح داشته باشد و معیارها و ملاک های موجود در آن روشن باشد.

برای دیگران منافعی عملی داشته باشد و به فرد امکان دهد که مهارتهای ضروری را بیاموزد.

با توجه به ساختارها و روش های موجود انجام شود ‚ و به بالا دست احترام گذاشته شود.

به فرد امکان دهد با دیگران روابطی صمیمانه داشته باشد و بتواند به تغییر زندگی دیگران کمک کند.

به فرد امکان اعمال کنترل بدهد ‚ بتواند با دیگران کار کند و به آنها جهت رسیدن به اهداف کمک کند.

مشاغل مناسب تیپ ESFJ 

مراقبت های بهداشتی و پزشکی، تحصیلات و آموزش، کارهای کارمندی، کسب و کار، تجارت، خدمات اجتماعی، مشاوره، فروش، خدمات

 

تیپ ESFJ اوقات فراغت خود را چگونه می گذراند؟

تیپ ESFJ زندگی بسیار شلوغ و پری دارد. او میزبان بسیار خوبی است و دوست دارد دیگران احساس خوبی پیدا کنند. برنامه‌های میهمانی‌های آنها به خوبی برنامه‌ریزی شده است. این تیپ زمان و انرژی خود را صرف سازمان‌های اجتماعی مورد احترام خود می‌کند. وقت صرف کردن با دوستان و افراد خانواده برای آنها بسیار مهم است.

پیشنهادهای توسعه فردی برای تیپ ESFJ چیست؟

خلاصه و مختصر حرف بزنید.

بی‌جهت از اختلاف و تعارض فرار نکنید.

سعی نکنید بلافاصله هر مسئله را حل کنید.

تعارض و اختلاف نظر لزوماً چیز بدی نیست.

می‌تواند به شما و به همه کمک کند تا رشد کنید.

از سرعت گام خود بکاهید، فرصتی را به فکر کردن اختصاص بدهید.

از انجام دادن کارهایی که با روحیه شما همخوانی ندارد خوداری کنید.

قبل از اینکه به کسی کمک کنید از او بپرسید که آیا به کمک شما احتیاج دارند.

سلطه‌جویی نکنید. برای رسیدن به خواسته خود از سلطه‌جویی استفاده نکنید.

به جای اینکه فکر کنید چه باید بکنید، به این توجه کنید که چه می‌خواهید بکنید.

وقتی خواسته مورد نظرتان برآورده نمی‌شود از سرزنش کردن دیگران خودداری ورزید.

به جای اینکه همیشه از دیگران سؤال کنید، به خودتان اعتماد کنید، به توانمندی‌های خودتان بها بدهید.

به تفاوت میان احساسات واقعی خود و احساساتی که چون فکر می‌کنید مناسب‌تر هستند، به آنها تظاهر می‌کنید توجه کنید.

چند مورد از اشخاص معروف تیپ شخصیتی ESFJ

از ESFJ های مشهور میتوان مارتا استوارت، دیو توماس، سام والتون، باربارا والترز، ویلیام هوارد تافت، جی سی پنی، سالی فیلد، مری تایلر مور و ری کراس را نام برد.

 

مشاهده نسخه pdf مقاله: نتیجه تست شخصیت شناسی mbti

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نمایش دیدگاه ها

مریم | 1398/06/06

عاالی بود دقیقا شخصیت منو گفت

Hadi | 1398/06/28

Mamnun

اشتراک گذاری