نویسنده: مجید سلیمانی

رشد و توسعه فردی

تیپ شخصیتی ISTJ یکی از تیپ های شخصیتی شانزده گانه در تست شخصیت شناسی mbti است، ما در این مقاله بطور کامل در مورد ابعاد مختلف این تیپ شخصیتی از جمله ویژگی های شخصیتی، مشاغل مناسب، نوع ارتباط با دیگران و... صحبت کردیم.

اگر تیپ شخصیتی خود را نمی دانید روی دکمه شروع آزمون کلیک کنید:

 

تیپ شخصیتی ISTJ چیست؟ درون گرا – حسی – منطقی – قضاوتی

چهار دسته بندی مایرز-بریگز برای ترجیحات شخصیتی

E/I: فرد انرژی خود را از کجا دریافت می کند؟ (درونگرا - برونگرا) 

N/S: نوع اطلاعاتی که فرد بیشتر متوجه می شود چیست؟ (حسی - شهودی یا شمّی) 

T/F: فرد چگونه تصمیم می گیرد؟ (احساسی – فکری یا منطقی) 

J/P: فرد چه روشی را برای سازماندهی زندگی خود ترجیح می دهد؟ (ملاحظه کننده یا منعطف یا ادراکی - داوری کننده یا با ساختار یا قضاوتی) 

تیپ شخصیتی افراد ارتباطی با هوش ندارد و نمی توان از روی آن موفقیت اشخاص را پیش بینی نمود، اما می توان درک کرد که چه عواملی به اشخاص انگیزه می دهد. این ترجیحات به تفاوت در یادگیری، برقراری ارتباطات، مدیریت تضاد و روابط منجر می شود. تمامی این کارکردهای شخصیتی به شکل دو قطبی و بصورت طیف می باشند.

اگر می خواهید در این مورد بیشتر بدانید توصیه میکنم مقاله زیر را بخوانید:

ویژگی های شخصیتی ISTJ چیست؟

عنوان : بازپرس

توصیف: فردی عمل گرا و واقع اندیش، کسی که در قابل اعتماد بودنش جای شکی نیست

ISTJ فردی به شدت با ثبات، متعهد و قابل اعتماد است و به تعهدات خود پایبند باقی می ماند.

ISTJ کم حرف و بیشتر در خودش است. این تیپ شخصیتی حتی در زمان بحران آرام به نظر می رسد. در پس چهره به ظاهر آرام او، چه بسا جوش و خروش وجود داشته باشد، اما واکنشهای تند خود را به ندرت بروز می دهد.

بسیار وقت شناس، دقیق، منظم و از قدرت تمرکز فراوانی بهره مند است. از رعايت کردن اصول و قوانين در تمامی ابعاد زندگیش اعم از کار، خانه، زندگی ـ لذت می برد.

بر استفاده از تجربیات گذشته خود تاكید زیادی دارد و از تجربیات گذشته خود، برای تصمیم گیری در لحظه اکنون استفاده می کند.

این شخص عملگرا و واقع بین بوده و به واقعیتها و حقایق بهای زیاد می دهد. بسیار منطقی بوده و به منطق و تحلیلهای غیر شخصی بها می دهد. نقطه نظرهای حساب شده و تغییر نیافتنی دارد. وقتی به موضوعی باور پیدا کند، تغییر دادن نظرات او دشوار می شود.

خوب گوش می دهد و تمایل دارد در همه چیز، حقایق در نظر گرفته شود. در هر شرایطی آنچه به آن معتقد است را بیان می كند و حرفی را که به آن اعتقاد دارد، می زند. بر رعایت اصول و قوانین تاكید زیادی داشته و از رویه ها و مقررات پیروی می کند و در صورت عدم رعایت دیگران، با آنها برخورد سختی می كند.

آیا نقاط ضعف تیپ شخصیتی ISTJ را می دانید؟

یکی از مشکلات  ISTJاین است که بیش از اندازه به جزئیات می پردازد. وقتی موضوعی را باور می کند به دشواری می توان او را از تصمیمی که گرفته دور کرد. در قبول نقطه نظرهای جدید شکاک است، بخصوص اگر ایده ای بلافاصله قابل اجرا و عملی نباشد به زحمت آن را می پذیرد. این اشخاص لازم است وقت صرف کند و به هدفهای کلی خود بیندیشد. بایستی به راه حلهایی که تا کنون به آن توجه نکرده است، توجه بیشتری بکند. این تیپ شخصیتی اگر اطلاعات بیشتری جمع آوری کند و اگر آگاهانه بخواهد کاربردهای آتی رفتار خود را بررسی کند، به موقعیتهای بیشتری دست پیدا می کند. 

ISTJ گاه در درک نیازهای دیگران با دشواری روبرو می شود، بخصوص اگر این نقطه نظرها با باورهای او تفاوت داشته باشد. از آنجایی که واکنشهای این اشخاص به ندرت بروز داده می شود، ممکن است موجودی سرد و نچسب ارزیابی شود. این شخص لازم است که به راحتی از دیگران تشکر و سپاسگزاری نماید.

از آن جهت که ISTJ فردی منطقی است، انتظار دارد که دیگران هم مانند او رفتار کند. در مواقعی او نظرات خود را به دیگران تحمیل می کند و می تواند نظرات خود را به کسانی که از قاطعیت کمتری برخوردارند القاء کند. ممکن است بخواهد دیگران، خود را با او تطبیق بدهند. اگر این تیپ شخصیتی نظرات بازتری داشته باشد، می تواند نظرات متفاوت اشخاص را بپذیرد و به راه حلهای موثرتر برسد.

ارتباط با دیگران در تیپ ISTJ چگونه است؟

می تواند معاشرتی و اجتماعی باشد.

می تواند به سرعت از دیگران انتقاد و کارشان را داوری کند.

دوست ندارد پولی را که به سختی بدست آورده، مفت از دست بدهد.

همسری به شدت وفادار و پایبند به تعهدات خود است. حرفش قول است و می توانید روی آن حساب کنید.

ممکن است در نشان دادن احساس صمیمیت خود با دشواری روبرو باشد، هر چند که محبت او اغلب عمیق است.

ممکن است به احساسات خود و دیگران بی توجه باشد و نتواند به راحتی نیازهای متفاوت از نیاز های خود را درک کند.

عشقش را عملاً نشان می دهد. شخصی مطمئن و قابل اتکا است. در مورد او، عملش نشان می دهد که در چه شرایطی به سر می برد.

او فردی عملگراست که بدون انعطاف کارهای خود را انجام می‌دهد و اعتقاد دارد که تواضع و فروتنی یکی از شرایط اصلی همراهی با تیم است. در برابر تغییر مقاوم است و به راحتی نظر و عقیده خود را تغییر نمی دهد.

کدام شغل مناسب تیپ شخصیتی ISTJ است؟ 

تیپISTJ  در به خاطر آوردن وقایع عالی است و می‌تواند با دقتی که در همه کارهای او می‌توان یافت این وقایع را تعریف کند. دقت او باعث می‌شود که کارها را با در نظر گرفتن جزئیات انجام دهد. کارهایی را دوست دارد که به تنهایی و حداکثر با یک یا دو نفر انجام دهد. زیرا تعداد زیاد نفرات باعث حواس‌پرتی او می‌شود. او می‌تواند با مقررات خیلی بهتر از افراد کنار آید. این تیپ دوست دارد مقررات رعایت شود و کسانی را که از این قاعده منحرف شود تحمل نمی‌کند. در کار کردن سخت‌گیر و بدون انعطاف است و دوست دارد که تیمی که با آنها کار می‌کند پر انرژی باشند و ظاهری مرتب و محل کاری تمیز داشته باشند.

نقاط قوت كاری تیپ ISTJ

اخلاق کاری دارد

توانایی کار فردی دارد

مسؤولیت پذیری زیادی دارد

مهارتهای سازمانی قوی دارد

دیدگاههای واقع بینانه دارد

به واقعیات و جزئیات توجه می کند

اعتقاد به ساختارهای سنتی و کار در آنها

آمادگی برای اجرای قوانین و مقررات را دارد

برای رسیدن به اهداف خود جدی تلاش می کند

دقت بالا دارد و کارها را به موقع انجام می دهد

نقاط ضعف كاری تیپ ISTJ 

انعطاف كافی ندارد

ریسك پذیری پایینی دارد

دید كلی نگر و جامع ندارد

در برابر تغییر مقاومت می کند

تحمل فرآیندهای وقت گیر را ندارد

توجه كافی به نیازهای آتی نمی کند

تمایل به پذیرش روشها و ایده های جدید ندارد

به تاثیر کارها و تصمیمات روی دیگران بی توجه است

رضایت شغلی تیپ ISTJ 

رضایت شغلی تیپ ISTJ  با انجام کارهایی با شرایط زیر حاصل می شود: 

دارای نتایج ملموس و قابل اندازه گیری باشد.

فرد فرصت کافی برای آماده کردن خود داشته باشد.

به فرد مسئولیت های بیش از پیش و فزاینده بدهد.

کار در محیطی انجام شود که به داوری و تجربه های فرد بهای کافی داده شود.

ماهیت فنی داشته باشد و به فرد امکان دهد که از توانمندیهایش استفاده کند.

دارای هدف های عینی روشن و ساختار سازمانی مشخص و تعریف شده باشد.

بتواند مستقل عمل کند و برای تکمیل آن از نیروی عالی تمرکز خود استفاده نماید.

بتواند کار را در محیطی با ثبات و سنتی انجام دهد و ریسک های غیر ضروری نیاز نباشد.

محصول یا خدمتی واقعی ارائه دهد و ترجیحا از روش های استاندارد در آن استفاده شود.

به فرد امکان بدهد که به هدف های تعیین شده برسد و نتایج کافی را در اختیار فرد قرار دهد.

مشاغل مناسب تیپ ISTJ 

تجارت و بازرگانی، فروش و خدمات، امور مالی، تحصیلات و آموزش، حقوقی، تکنولوژی، مراقبت های بهداشتی

اگر تیپ شخصیتی خود را نمی دانید روی دکمه شروع آزمون کلیک کنید:

 

تیپ ISTJ اوقات فراغت خود را چگونه می گذراند؟

برای تیپ ISTJ آرام گرفتن و استراحت کردن دشوار است. در نظر آنها کارهای لذت‌بخش مولد و سودآور نیست. او دوست دارد اوقات خود را صرف کاری سودمند بکند که درآمدی بدست آورد. این تیپ از اینکه در دل طبیعت باشد لذت می‌برد و متوجه بسیاری از جزئیات واقع در پیرامون خود می‌شود. او سادگی را دوست دارد. از سرگرمی‌ها و غذاهایی استقبال می‌کند که اقتصادی و غیر تجملی باشد.

پیشنهادهای توسعه فردی برای تیپ ISTJ چیست؟

بیش از اندازه محتاط و بی‌انعطاف نباشید.

حتی از کوچکترین کارهای آنها قدرشناسی کنید.

از مباحثاتی که یک برنده و یک بازنده داشته باشد احتراز کنید.

بدانید که تنها یک روش درست برای انجام دادن کارها وجود ندارد.

دست کم هفته‌ای یک بار محبت خود را به اطرافیانتان نشان دهید.

به نیازها و احساسات دیگران توجه کنید. از دیگران بیشتر تشکر کنید.

سعی کنید با دیگران مذاکره کنید و دنیا را از زاویه دید آنها نگاه کنید.

گه‌گاه کارهای تکانه‌ای و از روی خواست خود بکنید. گه‌گاه تنبل شوید.

بیشتر لطیفه بگویید. به احساسات خود و دیگران بهای بیشتری بدهید.

وقتی را صرف استراحت و بازی کنید. از مرخصی‌های خود غفلت نکنید.

از توانمندی خود که می‌توانید منطقی، مستقل، قابل اتکاء، وظیفه‌مند، منظم، دقیق، سخت‌کوش و درک کننده باشید سپاسگزاری کنید.

چند مورد از اشخاص معروف تیپ شخصیتی ISTJ 

از ISTJ های معروف می توان ملکه الیزابت دوم، هری ترومن، وارن بافت، ملکه ویکتوریا، جورج H.W. بوش و J.D. راکفلر را نام برد.

 

مشاهده نسخه pdf مقاله: نتیجه تست شخصیت شناسی mbti

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نمایش دیدگاه ها

محسن رستمی | 1398/05/13

خیلی جالب بود کمو بیش درست بود

Yamur | 1398/05/24

خیلی عالیه

افسانه | 1398/06/06

سلام وخسته نباشیدوعرض ارادت خیلی عالی بود

رها | 1398/06/07

خیلی دقیق بود ممنونم

كتايون | 1398/06/09

خوب بود تقريبابيشترش درست بوده

امیری | 1398/06/22

سلام مطالب علمی رو میشود به راحتی بدست اورد و مطالعه کرد. بیشتر سعی شود مطالب تجربی وعملی باشند. در دنیای امروز راحت میتوان حرفهای قشنک ومهیج زد . اما مهم اینه که چقدر این حرفا در عمل اجرایند. پس بیشتر کاربردی باشید تا تئوری. یکی از مشکلات بزرگ دانشگاه های ما اینه که فقط تئوری یاد میدن . یک مطلب ساده عملی بیشتر جواب میده تا هزاران حرف غیر عمل ولی ظاهر زیبا. موفق باشید

سونا | 1398/06/28

منطقی

سمانه | 1398/06/31

بسیار دقیق بود سپاس

اشتراک گذاری