نویسنده: مجید سلیمانی

رشد و توسعه فردی

تیپ شخصیتی ISTP یکی از تیپ های شخصیتی شانزده گانه در تست شخصیت شناسی mbti است، ما در این مقاله بطور کامل در مورد ابعاد مختلف این تیپ شخصیتی از جمله ویژگی های شخصیتی، مشاغل مناسب، نوع ارتباط با دیگران و... صحبت کردیم.
اگر تیپ شخصیتی خود را نمی دانید روی دکمه شروع آزمون کلیک کنید:

 

 

تیپ شخصیتی ISTP چیست؟ درون گرا – حسی – منطقی – ادراکی.

چهار دسته بندی مایرز-بریگز برای ترجیحات شخصیتی

E/I: فرد انرژی خود را از کجا دریافت می کند؟ (درونگرا - برونگرا) 

N/S: نوع اطلاعاتی که فرد بیشتر متوجه می شود چیست؟ (حسی - شهودی یا شمّی) 

T/F: فرد چگونه تصمیم می گیرد؟ (احساسی - فکری) 

J/P: فرد چه روشی را برای سازماندهی زندگی خود ترجیح می دهد؟ (ملاحظه کننده یا منعطف - داوری کننده یا با ساختار) 

تیپ شخصیتی افراد ارتباطی با هوش ندارد و نمی توان از روی آن موفقیت اشخاص را پیش بینی نمود، اما می توان درک کرد که چه عواملی به اشخاص انگیزه می دهد. این ترجیحات به تفاوت در یادگیری، برقراری ارتباطات، مدیریت تضاد و روابط منجر می شود. تمامی این کارکردهای شخصیتی به شکل دو قطبی و بصورت طیف می باشند.

اگر می خواهید در این مورد بیشتر بدانید توصیه میکنم مقاله زیر را بخوانید:

ویژگی های شخصیتی ISTP چیست؟

عنوان : صنعتگر 

توصیف: آزمایش کننده ای جسور و عملگرا، استاد همه نوع ابزار

ISTP رک، صریح، صادق و اهل عمل است. عمل را به گفتگو ترجیح می دهد. دارای توانایی مكانیكی بسیار خوبی است و معمولاً در به کار بردن ابزارها و کارکردن با دستهایش از تبحر فراوان برخوردار است. 

از آنجایی که این تیپ شخصیتی منطقی و تحلیلگر است، به موضوعات غیر شخصی بهای بیشتری می دهد. آنها امور مختلف را به خوبی تحلیل می كند و معمولا برداشتهای شخصی خود را در آن وارد نمی كند. تصمیمات منطقی می گیرد و مسائل را به خوبی توضیح می دهد. انعطاف پذیر بوده و با شرایط مختلف می تواند خود را سازگار كند.

ISTP فردی ساکت و کنجکاو است که عقب می ایستد و تماشا می کند، ولی زمانی که مشکلی پدیدار شود به سرعت وارد عمل می شود تا راه حلهایی کاربردی بیابد. به حقایق احترام فراوان می گذارد، آنچه عینی بوده و واقعیت دارد را می پذیرد و تنها در معرض واقعیتهای کاملاً مسلم متقاعد می گردد.

این شخص برای همه اسرارآمیز است. غالبا ساکت و آرام به نظر می رسد و ممکن است به همین دلیل سرد ارزیابی گردد. تنها در معرض دوستان خوب و نزدیک خود از این حالت بیرون می آید و بسیار پرشور و شاد می شود.

ISTP فردی مستقل است و بر اساس انتظارات دیگران رفتار نکرده، بلکه با توجه به انگیزه های خود عمل می کند. و به همین دلیل می تواند خود را با چالشهای زندگی فردی تطبیق دهد. این تیپ شخصیتی از ورزش و محیطهای بیرون از خانه لذت می برد و علاقمند به فعالیتهای ورزشی و اجتماعی است.

ISTP شخصی عملگرا بوده که دست به ریسک می زند و از اینکه به استقبال چالش ها می رود به خود می بالد.

آیا نقاط ضعف تیپ شخصیتی ISTP را می دانید؟

از آن جهت که  ISTP قضاوتهای شخصی می کند، حتی مهمترین مباحث را نزد خود نگه می دارد و در نتیجه اشخاصی که در زندگی آنها حضور دارند، نمی دانند که در ذهن آنان چه می گذرد. برای این شخص در میان گذاشتن احساسات، واکنشها و نگرانی ها با دیگران، کار دشواری است، زیرا در نظرش انجام این کار ضرورتی ندارد. او باید به این حقیقت توجه داشته باشد که دیگران هم می خواهند در جریان امور باشند و بدانند که در زندگیشان چه می گذرد.

ISTP به قدری واقع بین است که می تواند در هر زمینه ای تلاشهای خود را به حداقل برساند. این شخص به سبب میلی که به آزاد بودن دارد، بیش از حد لازم چیزی را تدارک نمی بیند. این اقدام ممکن است سبب شود که از گوشه های کار بزند. از این رو داشتن یک برنامه دقیق با تمام جزئیاتش می تواند به او کمک کند تا از این بی تفاوتی ظاهری فاصله بگیرد.

ارتباط با دیگران در تیپ ISTP چگونه است؟

می تواند غیر قابل پیش بینی باشد.

در برابر الزامات، وظایف یا قول و قرارها مقاومت نشان می دهد.

ممکن است در زمینه مهارتهای میان فردی با دشواری هایی روبرو باشد.

می تواند انتقاد کننده به نظر برسد، زیرا به منطق و واقعیت ها توجه خاص دارد.

اغلب تنها است، اما با اشخاصی که برای تو مهم اند، بسیار صمیمی و وفادار است.

نیاز چندانی به صحبت کردن و اجتماعی شدن ندارد. بیشتر ترجیح می دهد با عمل خود و نه صحبت، ارتباط برقرار سازد.

دوست دارد با اشخاصی صرف وقت کند که با علایق او سهیم باشد و یا به او آزادی عمل بدهد که مطابق خواسته های خود عمل کند.

عشق خود را به طور عملی نشان می دهد. با کمک کردن، لطف کردن و حل کردن مسائل دیگران توجه خود را به آنها نشان می دهد.

کدام شغل مناسب تیپ شخصیتی شما است؟ 

تیپ ISTP به واقعیت‌های ملموس واقع در پیرامون خود بها می‌دهد. به زمان توجه دارد. روی چیزهای غیر لازم وقت صرف نمی‌کند. ابهام را دوست ندارد. حوصله گوش دادن به جزییات غیر لازم را ندارد. دوست دارد مسائل را حل و فصل کند. ترجیح می‌دهد مسائل را به شکلی منظم و بر اساس نظم و ترتیب حل و فصل نماید. تمایل دارد از کنار رویه و مقررات عبور کند و به نتیجه برسد. به اعتقاد ایشان مقامات و سلسله‌مراتب در سازمان‌ها ضرورتی ندارد و در برابر آنها به شدت مقاوم است. از سرپرستی کردن و سرپرستی شدن دل خوشی ندارد. ترجیح می‌دهد به تنهایی کار کند، مگر آنکه کسی باشد که توانمندی‌اش به مراتب از ایشان بیشتر باشد تا تمایل به همکاری با او را نشان دهد. ترجیح می‌دهد در بحران آرام باشد. می‌تواند با ابزار به راحتی کار کند. در زمینه‌های مورد علاقه به جزئیات بها می‌دهد. می‌تواند به سرعت از داده‌های آماری به طور منطقی سود بجوید. اگر کارش با چالش پیوسته روبه رو نباشد از آن مکدر می‌شود.

نقاط قوت كاری تیپ ISTP

ریسک پذیری بالایی دارد

انعطاف پذیری خوبی دارد

توانایی زیاد در کار با دست دارد

می تواند به داده های اطلاعاتی نظم بدهد.

قدرت مشاهده فراوان و حافظه بسیار قوی دارد.

می تواند از امکانات موجود درست استفاده کند.

به واقعیات توجه دارد و عقل و منطق در کارها دارد.

می تواند آرامش خود را در شرایط بحرانی حفظ کند.

می تواند به تنهایی یا در کنار افراد مورد احترامش کار کند.

توانایی کار بهتر با وظایف تعریف شده و محصولات ملموس دارد

نقاط ضعف كاری تیپ ISTP

سریع بی حوصله 

به ارتباطات كلامی علاقمند نیست

به احساسات دیگران توجه نمی کند

در انجام كارها در موعد مقرر مسئله دارد

علاقه ای به مقررات و قوانین شدید ندارد

علاقه ای به نظریه های پیچیده و انتزاعی ندارد

در تصمیم گیری صحیح در برخی موارد مسئله دارد

در سازمان دهی و آمادگی قبلی در کارها بی علاقه است

دید بلند مدت ندارد و نمی تواند فرصتها را تشخیص دهد

رضایت شغلی تیپ ISTP

رضایت شغلی تیپ های ISTP با انجام کارهایی با شرایط زیر حاصل می شود:

بی نیاز از کارهای روزمره با مقررات زیاد باشد.

به فرد شادی و لذت بدهد و پیوسته چالش دار باشد.

به فرد فرصت کافی بدهد تا به علایق و سرگرمی هایش برسد.

در محیطی که عاری از مقررات مفصل و دست و پا گیر است، کار کند.

بتواند منابعی را شناسایی و به کاراترین شکل ممکن از آنها بهره برداری کند.

دارای جهات روشن و واضح باشد و فرد بتواند با محصولات واقعی در تماس باشد.

بتواند مستقل کار کند و نظارت دیگران روی او حداقل و نظارت او هم روی دیگران کم باشد.

به فرد امکان بدهد تا از علمی که کسب کرده استفاده نماید و با آن مشکلات دیگران را حل کند.

به فرد امکان بدهد مهارتهایی را بیاموزد تا بتواند در آنها به استادی برسد و از آنها استفاده نماید.

تفریحی و پویا باشد تا فرصت داشته باشد که از محیط بسته کار خارج شود و قدمی در دل طبیعت بگذارد.

مشاغل مناسب تیپ ISTP

خدمات بهداشتی و درمانی، امور مالی، تجارت، فروش، خدمات تجارت، کارهای دستی، تکنولوژی

 

تیپ ISTP اوقات فراغت خود را چگونه می گذراند؟

تیپ ISTP از فعالیت‌های خطرناک و پراضطراب مانند مسابقات اسب دوانی، گلایدینگ، صخره‌پیمایی، اسکی یا موج‌سواری لذت می‌برد. او از راهکارهای رقابتی استقبال می‌کند. او دوست ندارد کارهای کسل کننده را انجام دهد. ایشان نقاطی را که دوست نداشته باشد به حال خود رها می‌کند اما نقاطی را که دوست دارد، به شدت مرتب و منظم می‌کند.

پیشنهادهای توسعه فردی برای تیپ ISTP چیست؟

نظرات خود را به لحن آشکارتری مطرح سازید.

به این فکر کنید که هر کس کاری را به شکلی انجام می‌دهد.

به نکات خوب دیگران اشاره کنید. تنها در مقام اصلاح دیگران نباشید.

تنها به نتایج فردی فکر نکنید به هدف‌های بلند مدت‌تر هم بها بدهید.

در صورت امکان از ایشان تقدیر و تحسین کنید. گه‌گاه حرف‌های محبت آمیز بزنید.

بیاموزید که احساسات خود را با دیگران در میان بگذارید. در برقراری ارتباط گشوده‌تر باشید.

راه‌های ساختار دادن به زندگی بسیار متعدد و متنوع است. به فراسوی اندیشه سیاه و سفید دیدن بروید.

قبل از اینکه اختلاف‌نظرهای خود را با دیگران مطرح کنید به وجود توافقی که با ایشان دارید اشاره نمایید.

بگذارید دیگران بدانند که ایشان هم برای شما مهم هستند. برای روابط مهم خود وقت کافی در نظر بگیرید.

به این توجه کنید که نقطه‌نظرهای دیگران می‌تواند امکاناتی فراهم آورد که تا کنون به آن فکر نکرده بودید.

به جنبه های قوت خود توجه داشته باشید: منطقی بودن، عملی بودن، مستقل بودن، ماجراجو بودن، عینی بودن، واقع بین بودن و پر انرژی بودن.

چند مورد از اشخاص معروف تیپ شخصیتی ISTP

ازISTP های مشهور می توان لنس آرمسترانگ، بروس لی، مایلز دیویس، تیگرر وودز، چاک یگر، کاترین هپبورن، کلینت ایستوود و آملیا ارهارت را نام برد.

 

مشاهده نسخه pdf مقاله: نتیجه تست شخصیت شناسی mbti

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اشتراک گذاری