نویسنده: مصطفی حافظی

رشد و توسعه فردی

نئو یکی از مشهور ترین و معتبرترین آزمون های روان شناسی در دنیا به خصوص در زمینه ی شناسایی افسردگی می باشد. دانشمندانی که این تست را خلق نموده اند برای چند سال ویژگی های گوناگون شخصیتی را انتخاب نموده و پرسشنامه های مفصل را روی مردم اجرا کرده اند. سپس با استفاده از روش های پیچیده آماری به 5 عامل بزرگ شخصیت دست یافته اند. ۵عامل یعنی روان نژندی ، برون گرایی ، اشتیاق به تجارب تازه، توافق پذیری و وظیفه شناسی. ۵عاملی که تحقیقات بین فرهنگی ثابت کرده اند در بیشتر کشورهای دنیا هم مثل اروپا ۵عامل بزرگ شخصیت است. تست افسردگی neo  در هرعامل، شش ویژگی فرعی شکل دهنده آنها را می سنجد. این پرسش نامه دارای 240 ماده یا پرسش است که به کمک آنها می توان به ارزیابی جامعی از چگونگی شخصیت بزرگسالان ( افراد بالاتر از 17 سال) پرداخت.

ویژگی ها و تاریخچه تست افسردگی neo

تست افسردگی neoبه لحاظ انعکاس ۵عامل اصلی امروزه به‌عنوان یک مدل فراگیر بر اساس تحلیل عوامل محسوب می‌شود و گستردگی کاربرد آن در ارزیابی شخصیت افراد سالم و نیز در امور بالینی می‌تواند یکی از مناسب‌ترین ابزار ارزیابی شخصیت باشد. این آزمون به دلیل بررسی‌های گوناگون در گروه‌های سنی و در فرهنگ‌های مختلف روی آن صورت گرفته است می‌تواند یکی از جامع‌ترین آزمون‌ها درزمینهٔ ارزیابی شخصیت باشد این آزمون موضوع تحقیقات طی ۱۵سال گذشته بر روی نمونه‌های بالینی و بزرگ‌سالان سالم بوده است.

این پرسش نامه برای بررسی وضعیت شخصیتی افراد بهنجار کاربرد دارد. گفتنی است که تست افسردگی neoویژگی های شخصیتی بهنجار را در توزیع طبیعی اندازه می گیرد. بیشتر افراد نمره هایی در اندازه متوسط می گیرند و شمار کمی از افراد نمراتی در دو انتهای طیف ( نمره های خیلی بالا یا خیلی پایین )به دست می آورند. نمره های به دست آمده در هر مقیاس با مفاهیم بالا و پایین بیان می شوند. ویژگی های شخصیتی نسبت به سایر افراد سنجیده می شوند تا نسبت به ویژگی های خود فرد.

با تبین وضعیت فرد در هریک از عوامل پنج گانه، می توان به شرح گسترده ای از شرایط هیجانی، اجتماعی، تجربی، نگرشی و انگیزشی وی دست یافت.

  تست شخصیت شناسی NEO  

نتایج به دست آمده از آزمون که به صورت نیمرخ یا گزارش تفسیری ارائه می شوند، در پنج سطح: خیلی پایین، پایین، متوسط، بالا و خیلی بالا درنهایت خروجی تست افسردگی neoخواهند بود.  

ازاین‌رو سودمندی آن‌هم در جریانات بالینی و هم در جریانات تحقیقی ارزیابی‌شده است. پرسشنامه شخصیتیNEOPI-R جانشین آزمون(تست افسردگی neo) است که در سال ۱۹۸۵توسط مک کری و کاستا تهیه ‌شده بود. این پرسشنامه ۵عامل اصلی شخصیت و ۶خصوصیت در هر عامل یا به عبارتی ۳۰خصوصیت را اندازه می‌گیرد؛ و بر این اساس ارزیابی جامعی از شخصیت را ارائه می‌دهد. تست نئو دارای دو فرم یکی(S) برای گزارش‌های شخصی است و شامل ۲۴۰سؤال پنج‌درجه‌ای از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف است که توسط خود آزمودنی درجه‌بندی می‌شود و متناسب مردان و زنان در تمام سنین است؛ و دیگری فرم(R) یا تجدیدنظر شده نام دارد و بر اساس درجه‌بندی‌های مشاهده ‌گر است. این فرم تست نئو نیز دارای همان ۲۴۰سؤال بوده با این تفاوت که با ضمیر سوم شخص شروع می‌شود. فرم(R) هم می‌تواند به‌طور مستقل برای ارزیابی شخصیت به کار رود و هم به‌عنوان مکملی برای گزارش‌های شخصیِ فرم(S) و یا روایی آن مورداستفاده قرار گیرد (گروسی فرشی،۱۳۸۰).

با تبین وضعیت فرد در هریک از عوامل پنج گانه، می توان به شرح گسترده ای از شرایط هیجانی، اجتماعی، تجربی، نگرشی و انگیزشی وی دست یافت.  

معرفی 5 عامل مورد سنجش در تست افسردگی neo

  •  سراسیمگی(N)

یکی از جنبه های گسترده شخصیت افراد، ثبات احساسی فرد در مقابل ناسازگاری ها و عصبیت یا روان آزردگی است. وجود عواظف منفی همچون غم، عصبانیت، خشم، احساس گناه و احساس کلافگی دائمی ، پایه های این شاخص را تشکیل می‌دهند. چون هیجان مخرب در سازگاری فرد و محیط موثر اسن، برای زن و مردی که امتیاز بالایی از این شاخص کسب نموده باشند، احتمال بیشتری می رود که دارای عقاید غیر منطقی باشند. قدرت کمتری در کنترل تکانه‌ها Impulses داشته باشند و میزان سازش پذیری آن ها در مقابل سایرین و شرایط استرس زا کم تر باشد.

  • برون گرایی(N)

افراد برون‌گرا عموما روابط جتماعی بهتری دارند. آن ها عموما دوستدار دیگران بوده و به شرکت در دورهمی ها و مهمانی علاقه بیشتری نشان می دهند. آن ها عموما انسان های فعال و اهل صحبت کردن هستند. به دنبال هیجانات و پویایی هستند و امید زیادی به موفقیت در آینده دارند. درست برعکس افراد برونگرا، نمی توان درون‌گرایان را به راحتی وصف نمود. در برخی از ابعاد، می‌توان درون گرایی را با عدم وجود خصوصیات برون‌گرایی توصیف نمود. درون‌گرایان اشخاصی محافظه کار، مستقل و تکرو هستند. البته هرگز تنبل، کند یا دوست نداشتنی نیستند. آن ها عموما خجالتی و تنها هستند. هرچند این بدان معنا نیست که افراد مضطربی هستند. درون‌گرایان بسیار کنجکاو می باشند و پژوهش را دوست دارند.

  •  انعطاف پذیری(O)

اگر میزان انعطاف پذیری افراد زیاد باشد، نشان گر آن است که شخص زندگی پر از تجربیات گوناگون را می پسندد و در برای پی بردن به احساسات درونی و دنیای پیرامون بسیار کنجکاو است. این اشخاص از شنیدن نظریه‌های جدید و ارزش‌های غیرمتعارف لذت می برند و در مقایسه با افراد غیر منعطف، احساسات مثبت و منفی بیشتری دارند. عموما این معیار ارتباط مستقیمی با هوش دارد و اشخاص تحصیل کرده تر در این شاخص نمره بیشتری را به دست می آورند. افرادی که در رفتار و ظاهر خود محافظه‌کار هستند، معمولا امتیاز پایین تری کسب می کنند. آنها مسائل رایج را بیشتر از موارد غیر مرسوم دنبال می کنند.

  •  دلپذیر بودن(A)

این نوع افراد نوع‌دوست هستند. با سایرین احساس صمیمیت می کنند و به دنبال کمک کردن به آن ها هستند و فکر می کنند دیگران نیز نسبت به وی همین تفکر را دارند. اما شخص ناموافق یا مخالف، خودخواه است و به مدام به دیگران مظنون می باشد و بیش از اینکه اهل همکاری باشد می خواهد با سایرین رقابت نماید. اینطور به نظر می آید که این معیار بیشتر به سوی ابعاد مثبت اجتماعی و سلامت روانی گرایش دارد. افراد با شخصیت دلپذیر، عموما محبوبیت بیشتری در مقابل مخالف ها دارند. البته موافق بودن همواره خوب نیست. هیچ کدام از دو قطب این شاخص از درجه اجتماعی بالاتر برخوردار نیستند. به علاوه نمی توان این چنین بیان کرد که فقط یکی از این دو گروه، سلامت روانی بهتری دارند. کسب امتیاز پایین در این معیار، عموما با اختلال شخصیت، خودشیفتگی و ضد اجتماعی بودن همراه است.تست افسردگی neoدر بخش مشخص میکند چرا فرد تمایل به همکاری با بقیه را ندارد ویا در همکاری هایش موفق نیست آیا این عامل جزئی از خودشیفتگی و افسردگی پنهان اوست یا دلایل دیگری دارد.

  •  با وجدان بودن(C)

گاهی این معیار را گرایش به موفقیت می نامند. شخص با وجدان، خواسته ها و اهداف معین دارد. در ابعاد مثبت این شاخص، اشخاصی که در این زمینه امتیازات بالایی دارند در ابعاد حرفه‌ای و آکادمیک موفق تر هستند و در ابعاد منفی، امتیازات بالا به معنی وجود خصوصیت های ایرادگیر و کسل کننده، می باشد. آنهایی که نمره ی بالا را در این بعد شخصیتی کسب می کنند بسیار دقیق ، وسواسی، وقت شناس و قابل اعتماد هستند.تست افسردگی neoاینمورد رو مهمتر از بقیه میداند چرا که تقریبا قسمتی از تمامی بعدها و کلید موفقیت را داراست.

و در نهایت یک نمونه از نمودارهای بدست آمده از خروجی تست افسردگی neo  و در نهایت یک نمونه از نمودارهای بدست آمده از خروجی تست افسردگی neo:

 

 

نمودار آزمون NEO

موارد اصلی استفاده

اصلی ترین و رایج ترین استفاده از تست افسردگی neo، برای سنجش میزان شادی و افسردگی افراد می باشد. در پاسخ نامه ی این تست تحلیل کاملی از شخصیت شما وجود دارد که می توانید با استفاده از آن به وجود و همچنین شدت افسردگی در خود پی ببرید.حال در ادامه ی این مقاله می خوایم به بررسی کامل مشکل افسردگی بپردازیم و این بیماری را بیشتر بشناسیم. با ما همراه باشید.

افسردگی دارای علائمی است که از جمله ی آن ها غمگینی، بی‌خوابی، بی‌اشتهایی، بی‌حوصلگی، سردمزاجی و... می باشد. مراجع جهانی این اختلال را جزو یکی از چهار مشکل شایع میان جوامع مختلف قرارد داده اند. شایع بودنی که صحبت از آن می کنیم آنقدر زیاد است که گاهی به نام سرماخوردگی روانی لقب می گیرد.

آیا مدتی است که اشتهای چندانی برای خوردن غذا ندارید؟ نمی توانید روی مسائل متمرکز شوید و یا در خواب‌تان اختلال‌هایی ایجاد شده است؟ آیا احساس بی قراری می کنید؟احتمال افسردگی در شما بسیار زیاد است.

در هنجاریابی تست افسردگی neoکه توسط گروسی فرشی (۱۳۸۰)‌ روی نمونه ای با حجم ۲۰۰۰نفر از بین دانشجویان دانشگاه های تبریز ، شیراز و دانشگاه های علوم پزشکی این دو شهر صورت گرفت ضریب همبستگی ۵بعد اصلی را بین ۵۶/۰تا ۸۷/۰گزارش کرده است .ضرایب آلفای کرونباخ در هر یک از عوامل اصلی روان آزردگی خویی ، برون گرایی، باز بودن، ساز گاری و با وجدانی به ترتیب ۸۶/۰. ، ۷۳/۰، ۵۶/۰، ۶۸/۰و ۸۷/۰به دست آمد . جهت بررسی اعتبار محتوایی این آزمون از همبستگی بین دو فرم گزارش شخصی(S) و فرم ارزیابی مشاهده گر(R)، استفاده شد، که حداکثر همبستگی به میزان ۶۶/۰در عامل برون گرایی و حداقل آن به میزان ۴۵/۰در عامل سازگاری بود. (گروسی فرشی، ۱۳۸۰).

NEO – FFI(صداقت در تست افسردگی neoالزامیست . با خودتان روراست باشید.) این پرسشنامه (فرم کوتاه تست افسردگی neo) شامل ۶۰سوال است.

اگر شما با جمله ای کاملا مخالف هستید یا آن را تا حد زیادی اشتباه می دانید، گزینه کاملا مخالفم را علامت بزنید.

اگر شما با جمله ای مخالف هستید یا آن را تا حد زیادی اشتباه می دانید، گزینه مخالفم را علامت بزنید.

اگر شما درباره جمله ای نمی توانید تصمیم بگیرید و یا در مورد درست یا اشتباه بودن آن نظر یکسانی دارید، گزینه خنثی را علامت بزنید.

اگر شما با جمله ای کاملا موافق هستید یا آن را کاملا درست می دانید، گزینه کاملا موافقم را علامت بزنید.

اگر شما با جمله ای موافق هستید یا آن را تا حد زیادی درست می دانید، گزینه موافقم را علامت بزنید.

توجه داشته باشید که پاسخ درست و غلط وجود ندارد ، بنابراین سعی کنید پاسخی را انتخاب کنید که نشان دهنده احساس واقعی شما باشد.

سوالات تست نئو

سوالات تست نئو

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملیNEOPI-R (فرم بلند تست افسردگی neo

در پاسخ دادن به هر سوال باید احساسات و رفتار عادی و عمومی خود را در نظر بگیرید . لطفا به تمام سوالها پاسخ دهید و وقت خود را روی سوال خاصی تلف نکنید. در این پرسشنامه پاسخ صحیح و غلط وجود ندارد بلکه پاسخ شما به هر سوال باید نماینده اولین عکس العمل شما در برابر سوال باشد.

در پایان،تست افسردگی neoدر جهت خودشناسی و آشنایی بیشتر با عواطف پنهانی و درونی شماست تا به واسطه آن و خودشناسی دقیقتر تعاملی خیلی بیشتر از قبل بین شکالبد وجودیتان با مغزو جسمتان برقرار شود البته لازم به ذکر است که تست افسردگی neoهمانند سایر آزمون های روانشناختی، نتیجه گیری و استنباط نهایی از نیمرخ، جدول و نتایج به دست آمده از این آزمون به کمک روانشناس بالینی آموزش دیده و در کنار بررسی سایر ویژگی های روانشناختی افراد ممکن می گردد. از این رو باید از برداشت شتابزده و غیر حرفه ای از یافته های ارائه شده پرهیز شود.

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نمایش دیدگاه ها

Vahid rahmani | 1397/09/06

Test neo kheili elmio daghighe. Tosie mikonam hatman anjamesh bedid

سپیده | 1397/09/10

اکثر مردم تا یه حدی از افسردگی رو دارن، اما خیلی مواقع نشون نمیده

مصی جون | 1398/05/13

لطفا همون دقیقه جواب آزمون رو بدین عالی میشه

اشتراک گذاری