نویسنده: رزا عابدی

رشد و توسعه فردی

تست هوش تصویری ریون

برای آزمودنی های 5 تا 65 ساله

 هوش سیالات، جزء اصلی تست هوش تصویری ریون است که شامل اطلاعات کلی شما است . Ravenاز شناخته شده ترین تست های سنجش نمره بهره هوشی است که از آن با عنوان تست هوش تصویری ریون نیز یاد می شود در هر مورد آزمایشی، موضوعی به صورت اشکال مطرح می شود که از فرد مورد آزمایش خواسته می شود که عنصر گم شده را شناسایی کرده و الگوی شکل را تکمیل  کند. در این تست، الگوها به صورت یک ماتریس ارائه می شود.

به دلیل ساده بودن استفاده و تفسیر و استقلال آن ها از زبان و مهارت های خواندن و نوشتن، آزمایشات ماتریس کاربرد عملی گسترده ای دارند. این تست، به عنوان تست اندازه گیری هوش در جمعیت عمومی یعنی برای بزرگسالان و کودکان، برای متقاضیان شغلی به عنوان یک آزمون روان سنجی و برای ارزیابی بالینی (مانند اوتیسم)کاربرد دارد.

تست هوش تصویری ریون  یکی از معتبرترین تست های ارزیابی هوش افراد است که  پایه و اساس آن ارائه تصاویر انتزاعی است و در طی آن قدرت هوشی فرد سنجیده می شود.

   تست هوش تصویری ریون، دارای دو فرم متفاوت است. آزمون ریون کودکان که برای سنجش هوش کودکان ٥ تا ٩ ساله به‌کار می‌رود، دارای تصاویر رنگی است؛ در صورتی که آزمون کودکان بالاتر از ٩ سال و افراد بزرگسال، دارای تصویرهای سیاه و سفید می‌باشند. فرم ١٩٣٧، دارای ٦٠ عنصر است که به سری‌های ١٢ تایی، با درجه‌ی دشواری فزاینده، تقسیم شده‌اند

آزمون سیاه و سفید Raven

فرم اول آزمون ماتریس‌های پیشرونده‌ی ریون در سال ١٩٣٨ و فرم دوم آن در سال ١٩٤٧ توسط پن رز و Raven تهیه شده است. این آزمون با تصویرهای سیاه و سفید تدوین شده است و زمان اجرای آن ٤٥ دقیقه می‌باشد..درباره‌ی این آزمون، پژوهش‌های زیادی به عمل آمده و بارها مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. فرم‌های تجدیدنظرشده‌ی آزمون ریون، برای اندازه‌گیری هوش افراد در همه‌ی سطوح توانایی(از کودکان ٥ ساله تا بزرگسالان سرآمد) به‌کار می‌رود. این آزمون، هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی قابل اجراست.[3]

تست هوش تصویری ریون دارای 60  سوال تصویری است و از پنج سری 12 تایی تشکیل شده است (E,D,C,B,A). ادعای سازندگان این بود که آزمون آنها رشد ذهنی را از دوران کودکی تا پیری اندازگیری می کند ولی وقتی آنرا در سطح وسیعی اجار کردند معلوم شد که کودکان سنین پائین و عقب مانده های ذهنی فقط تصاویر سری Aو Bرا می توانستند پاسخ بدهند و در پاسخگویی به بقیه سری ها ناتوان بودند و افراد مسن چهار سری اول را می توانستند پاسخ دهند و از پیدا کردن پاسخ های سری آخر Eعاجز هستند، نُرم سنی نیز با بالا رفتن سن پائین می آید به طوریکه نرم سنی در 25 سالگی برابر 44 و در 45 سالگی به 35 و در 65 سالگی به 24 می رسد.

سوال‌های مطرح‌شده در ماتریس‌ها، همه از یک نوع‌اند و همگی از "ماتریس‌ها" یا یکسری تصاویر انتزاعی که یک توالی منطقی به وجود می‌آورند، تشکیل شده‌اند. برای اجرای آزمون ریون، ابتدا نمونه‌هایی از سوال‌های آن که جنبه‌ی راهنمایی و یادگیری دارد، به آزمودنی‌ها ارائه می‌شود. سپس آنها را راهنمایی می‌کنند تا از میان پاسخ‌های پیشنهادی، پاسخی را برگزینند که بتوانند با کمک آن متنی را که به آنها داده شده است، تکمیل کنند. آزمودنی‌ها ابتدا باید منطقی را که براساس آن الگوی هر سوال ساخته شده است، کشف کنند. پس از اینکه آزمودنی‌ها با روش یافتن پاسخ درست آشنا شدند، از آنها خواسته می‌شود که در محدوده‌ی زمانی تعیین‌شده از میان ٦ یا ٨ تصویر جداگانه که به عنوان گزینه‌ی احتمالی در زیر هر الگو قرار گرفته است، تصویری را که الگوی سوال را کامل می‌کند، انتخاب نموده و در پاسخنامه مشخص کنند. سوال‌های تست هوش تصویری ریون، از آسان به مشکل تنظیم شده‌اند. بدین معنا که سوال‌های آسان در اول و سوال‌های دشوارتر در انتهای آزمون قرار گرفته‌اند. سوال‌های ابتدایی، آن‌قدر ساده انتخاب شده است که عملا برای افراد بسیار کم هوش نیز قابل درک هستند. سوال‌های انتهایی ماتریس‌های ریون، به اندازه‌ای دشوارند که کمتر کسی می‌تواند در محدوده زمانی تعیین‌شده، پاسخ‌های درست همه‌ی آنها را پیدا کند.

تست هوش تصویری ریون چیست؟

تا به حال ضریب هوشی خودتان را سنجیده اید؟
 
 

 

محتوای آزمون Raven

  محتوای سوال‌های تست هوش تصویری ریون ، مستلزم فرایند استدلال ذهنی برای کشف اصول و منطق حاکم بر روابط اجزای الگوهای ماتریس‌ها است؛ بنابراین عمدتا هوش سیال را اندازه‌گیری می‌کند. مزیت ماتریس‌های ریون، این است که به گونه‌ای طراحی شده که دستورالعمل بسیار ساده‌ای دارد و برای همه‌ی آزمودنی‌ها به یک اندازه تازگی دارد. بنابراین، برخورداری از شرایط بهتر اجتماعی و آموزشی در پاسخ دادن به سوال‌های آن تاثیر چندانی ندارد. به همین دلیل به نظر سازنده‌ی آن، یک آزمون "مستقل از فرهنگ" به شمار می‌رود. با وجود این، عامل کلامی نیز در یافتن پاسخ‌های درست سوال‌های آزمون موثر است. زیرا نام بردن اشکال و الگوها و استدلال کلامی در هنگام بررسی روابط بین اجزای الگوها موجب می‌شود که آزمودنی روابط بین آنها را آسان‌تر کشف کند. به همین دلیل هنوز به تحقیق ثابت نشده است که این آزمون به‌طور کامل مستقل از فرهنگ است؛ اما در هر حال تحقیقات نشان داده است که برای پاسخ دادن به سوال‌های آن، هوش سیال نقش اساسی‌تری دارد. بنابراین، اجرای این آزمون در فرهنگ‌های مختلف، مناسب‌تر از آزمون‌هایی است که عامل کلامی و فرهنگی در محتوای آنها نقش مهمی دارند. یکی از محدودیت‌های عمده‌ی تست هوش تصویری ریون این است که سوال‌های آن تنوع زیادی نداشته و از قدرت تمییز کمی برخوردارند. در نتیجه کسانی که در عامل اختصاصی سوال‌ها(عاملS اسپیرمن) توانایی بیشتری دارند، معمولا از افرادی که این توانایی را کمتر دارند، نمره‌های بیشتری می‌گیرند. به همین دلیل است که خود ریون استفاده از آزمون‌های کلامی را نیز که بیشتر هوش متبلور را اندازه‌گیری می‌کنند، همراه با ماتریس‌های خود پیشنهاد می‌کند.

تست هوش تصویری ریون (رنگی)، توسط محمدنقی براهنی در مورد کودکان تهران هنجاریابی شده است. آزمون سیاه و سفید نیز طی تحقیقی که توسط باقر ثنایی ذاکر و با همکاری حسن پاشاشریفی درباره‌ی بررسی علل افت تحصیلی در دانشگاه تربیت معلم انجام گرفته است، در مورد دانش‌آموزان گروه‌های سنی ٩ تا ١٨ ساله‌ی تهران هنجاریابی شده است. ماتریس‌های ریون در انگلستان بر روی یک گروه بزرگ درجه‌بندی شده، اساسا در انتخاب نظامیان به‌کار رفته است. تحلیل عاملی نشان داده است که درجه‌ی اشباعی این آزمون در عاملG اسپیرمن یعنی عاملی که به عنوان هوش کلی از آن نام برده می‌شود، بسیار زیاد است. بنابر تحقیقات ورنون(روش دو عاملی) از لحاظ ترکیب عاملی، مقدار عامل عمومی به نسبت ٧٩ درصد و عامل فضایی به نسبت ١٥ درصد دخالت دارد. تجزیه و تحلیل آزمون با روش سانتروئید تورستون نشان می‌دهد که عامل فضایی به‌خصوص در اولین سوالات وجود دارد و از نظر پیروان مکتب چندعاملی، تست هوش تصویری ریون به عنوان یک آزمون استدلالی تلقی می‌شود. به کمک این آزمون می‌توان افراد را در شش گروه طبقه‌بندی کرد و این طبقه‌بندی در بسیاری از موارد(مانند کاربردهای نظامی) کافی به نظر می‌رسد

آزمون رنگی Raven

برای رفع این مشکل برای کودکان پیش دبستانی(5 تا7 سال) و عقب مانده های ذهنی در سال 1947 فرم دوم آزمون به نام آزمون رنگی کودکانساخته شد. در این فرم برای ایجاد انگیزش در کودکان و جلب توجه و نگاهداری دقت آنان تعداد زیادی از تصاویر به صورت رنگی ارائه شده است تا ماهیت تصاویر را برای کودک واضح تر و مشخص تر کند در ضمن برای اینکه کودکان عقب مانده ذهنی نیز ماهیت تصاویر سری را درک کنند بین سری Aو Bیک سری تصاویر دیگری به نام سری Abکه از لحاظ مشکل بون در حد وسط دو سری قرار داشتند اضافه گردید.این آزمون در مجموع 36تصویر دارد. در هنگام اجرا اولین تصویر را به کودک نشان دهید، وبگویید: به این تصویر خوب نگاه کنید، قسمتی از آن برید شده است، هریک از تصاویر پایینی شکل قسمت بریده شده بالا را دارد و می تواند در آنجا قرار گرفته و قسمت بریدگی را پرکند. براین اساس، آزمودنی ابتدا تصویر بالایی  راخوب نگاه کند و سپس از بین 6تصویر پایین ، تصویرمورد نظر را پیدا کند

تست هوش تصویری ریون برای کودکان

کاربرد تست هوش تصویری ریون

گرچه تست هوش تصویری ریون 1938 برای سنین 5 تا 65 سال ساخته شده است ولی بهترین کاربرد را بین سنین 10 تا 18 سالگی دارد. لذا برای سنجش میزان رشد ذهنی کودکان در دوره راهنمایی و دبیرستان مناسب است. تست هوش تصویری ریون به صورت فردی و گروهی قابل اجراست. برای کودکان زیر 9 سال و کودکان بی سواد و عقب مانده ذهنی بالای ده سال نیز اجرای آزمون به صورت گروهی مناسب نیست و توصیه می شود روی این گروه از کودکان آزمون به صورت فردی اجرا شود.


برای استفاده از تست هوش تصویری ریون روی کودکان عادی زیر 5 سال یا کودکان کر و لال و آنهائی که دچار مشکلات تکلمی هستند تصاویر تست هوش را به صورت قطعاتی ساخته اند که قسمتی از آن بریده شده است قطعات کوچک به صورت متحرک و طوری ساخته شده است که هر کدام می تواند در قسمت بریده شده جای گیرند ولی فقط یکی از آنها می تواند تصویر بزرگتر را کامل کند. به این فرم آزمون " فرم جا اندازی قطعات" می گویند.

آزمون ماتریس تست هوش تصویریRaven، نوعی آزمون معتبر هوش است که هوش مصنوعی شما(Gf) را به طور مناسبی اندازه گیری کرده و توانایی استدلال و توانایی حل مسئله را در شما  ارزیابی می کند.

هوش سیالات، جزء اصلی تست هوش تصویری ریون است که شامل اطلاعات کلی شما است.( Raven ) از شناخته شده ترین تست های سنجش نمره بهره هوشی است که از آن با عنوان تست هوش تصویری نیز یاد می شود در هر مورد آزمایشی، موضوعی به صورت اشکال مطرح می شود که از فرد مورد آزمایش خواسته می شود که عنصر گم شده را شناسایی کرده و الگوی شکل را تکمیل  کند. در این تست، الگوها به صورت یک ماتریس ارائه می شود.

به دلیل ساده بودن استفاده و تفسیر و استقلال آن ها از زبان و مهارت های خواندن و نوشتن، آزمایشات ماتریس کاربرد عملی گسترده ای دارند. این تست، به عنوان تست اندازه گیری هوش در جمعیت عمومی یعنی برای بزرگسالان و کودکان، برای متقاضیان شغلی به عنوان یکآزمون روان سنجی و برای ارزیابی بالینی (مانند اوتیسم) کاربرد دارد.

تست هوش تصویری ریون که به صورت تصویری ارائه می شود یکی از معتبرترین تست های ارزیابی هوش افراد است که  پایه و اساس آن ارائه تصاویر انتزاعی است و در طی آن قدرت هوشی فرد سنجیده می شود.

در این تست، معمولا اشکال جداگانه ای در اختیار فرد قرار می گیرد که فرد باید با یک توالی خاصی این تصویر را تکمیل کند. هر گروه سنی می تواند در این تست شرکت کند اما معمولا در افراد با سن بالای ۱۸سال، کاربرد بیشتری دارد.

بررسی هوش سیالات

آزمون هوش تصویری ریون برای نوجوانان

در تست هوش ریون برای نوجوانان معمولا پنجاه تا شصت سوال تصویری در اختیار نوجوان قرار می گیرد که این تصاویر، بیشتر به شکل هندسی هستند.پس از پاسخ دادن به سوالات تصویری، ضریب هوشی فرد مشخص شده و اعلام می شود.

البته باید گفت که در ابتدای تست، سوالات کمی ساده تر بوده و کم کم سوالات سخت تر و پیچیده تر می شوند. به همین دلیل این تست بیشتر برای افراد بالای هشت سال کاربرد داشته و مناسب است.

هر بخش از سوال، معمولا دارای تصویری ناقص است که باید توسط فرد تکمیل شود. زمانی که بخش مناسب پیدا می شود آن را در جای مناسب قرار داده و به این ترتیب، سوالات تکمیل می شوند.

تست هوش تصویری ریون برای بزرگسالان

تست هوش تصویری ریون با ماتریس پیشرونده ، یک آزمون هوش استدلالی است که به طور گسترده ای استفاده شده و اعتبار زیادی دارد.

اما این نکته اثبات شده است که تست ریون برای افراد بزرگسالی که دچار آسیب های مغزی هستند، مناسب نبوده و کاربردی ندارد زیرا تجربه بالینی نشان می دهد که آزمون فوق در افراد با آسیب مغزی نتیجه مناسبی نداشته و داده های صحیحی به دست نمی آید.

در بررسی داده ها از ۶۴فرد بالغ ، مشاهده شده است که نتایج قابل قبولی به دست آمده استتست هوش ریون در افراد بزرگسال بالای هجده سال، آزمون مناسبی در ارزیابی هوش آن ها محسوب می شود.

پس از تنظیم تمام نتایج و تحلیل آن ها، تمام موارد در اختیار فرد قرار گرفته و صحت و اعتبار آن هم توضیح داده می شود.به این ترتیب، نتیجه می گیریم که عملکرد تست هوش تصویریر ریون برای سنجش ضریب هوشی، تقریبا موفق بوده و میزان خطا در آن در سطح پایینی قرار دارد.

تست هوش تصویری ریون برای بزرگسالان

پاسخنامه تست تست هوش Raven

تست ماتریس پیشرفته تصویری ریون، آزمایشی برای اندازه گیری عملکرد غیر کلامی، انتزاعی و شناختی تمام افراد است که روند مشخصی را دنبال می کند تا به هدف نزدیک شود.

دریک آزمون، به یکی از کاندیداها  یک ماتریس از طرح های هندسی سه در سه ارائه می شود که یک قطعه آن ناقص است.

کار داوطلب های تست هوش تصویری ریون در این آزمون این است که  یک نمودار درست را از مجموعه ای از هشت پاسخ،همراه با الگوی ثابت ماتریس، کشف کرده وانتخاب کند.

پس از اینکه قطعه نهایی کشف شد، او می تواند تصویر انتزاعی هندسی را تکمیل کند. سوالات و پاسخ ها به طور کامل به صورت غیر کلامی است.

تست ماتریس پیشرفته ریون، در سال ۱۹۳۰و توسط “راون کاون” ، به منظور تحقیق در مورد چگونگی تاثیر جنبه های ژنتیکی و جنبه های زیست محیطی بر هوش فرد، ایجاد شد.

در تست هوش تصویری ریون و مراحل انجام آن، هیچ گونه تمرکزی بر اختلاف فرهنگی یا قومی وجود نداشته و بنابراین دراین تست، تنها ، جزء ژنتیکی هوش ؛ بدون در نظر گرفتن محیط زندگی و یا فرهنگ او، اندازه گیری می شود.

امروزه این آزمون به طور گسترده ای به عنوان  ابزار ارزیابی هوش، قبل از استخدام افراد به کار می رود.

پاسخنامه هوش تصویری ریون از درجه اعتبار بالایی برخوردار است و با توجه به سوالات بررسی می شود. به عنوان مثال، الگوهای زیر را می توان برای حل مسئله دنبال کرد:

 قانون یک: از سمت چپ به راست، مثلث، در طول یک خط عمودی حرکت کرده و این حرکت تنها یک بار در یک زمان باید صورت گیرد. این الگو، مجددا در ردیف بعدی در نظر گرفته می شود.

 قانون دوماز چپ به راست، شش گوشه در جهت عقربه های ساعت حرکت می کند که هر بار در یک مکان انجام می شود. این الگو دوباره در ردیف بعدی دنبال می شود.

 قانون سوم: فرد، دو مکان را در امتداد یک خط عمودی حرکت می دهد. این الگو در ردیف بعدی دوباره تکرار می شود.

توانایی ذهن شما چقدر است؟
 
 

 

 

آیا تست هوش ریون صحت دارد؟

آیا نتایج تست هوش ریون صحت دارد؟

تست هوش تصویری ریون از بین مجموعه تست های معتبری مانند وکسلر و استنفورد؛ به دلیل هماهنگی و تجانس درونی لازم سوالات آزمون، از اعتبار بالایی برخوردار است که با استفاده از هنجارسنجی های لازم، تجزیه و تحلیل آماری سوالات و محاسبات ضریب هوشی، در نظر گرفته می شود.

همچنین نتایج نشان داده اند که بین تست هوش تصویری ریون و توانایی های هوشی و انتزاعی افراد، ارتباط زیادی وجود دارد.

بنابراین به نظر می رسد در صورتی که برای افزایش صحت  این آزمون بخواهیم از آزمون دیگری هم استفاده کنیم که سوالات آن بیشتر به شکل دیداری باشد، در نتیجه به ضریب همبستگی بالاتری دست پیدا می کنیم.

 اجرای تست هوش تصویری ریون

این ماتریس‌ها یا سری تصاویر انتزاعی که یک توالی منطقی را به وجود می‌آورند و با درجه دشواری فزاینده‌ چیده شده‌اند، ضریب هوشی افراد را به خوبی به چالش می‌کشند. برای اجرای تست ریون ابتدا نمونه‌هایی از سوال‌های آن که جنبه راهنمایی دارد به آزمودنی ارائه می‌شود و او را در یافتن پاسخ راهنمایی می‌کنند تا با روش یافتن پاسخ آشنا شود. سپس از او خواسته می‌شود که در محدوده زمانی تعیین شده پاسخ‌های درست سوال را پیدا کند. سوالات تست هوش ریون بدین شکل می‌باشند که می‌بایست از میان 6 تا 8 تصویر جداگانه، تصویری را انتخاب کنید که تصویر ماتریس هر سوال را تکمیل کند. تست ریون بزرسالان و کودکان بالای 9 سال 60 سوال دارد و زمان اجرای آن 45 دقیقه است. با کمک نمرات به دست آمده از این آزمونiq یا بهره هوشی افراد به دست می‌آید. معمولا در دوره‌های مختلف سنی این آزمون از افراد گرفته می‌شود و این بدین معنی است که سن فردی که تست‌ها را تکمیل می کند در ارزیابی بهره هوشی اهمیت بالایی دارد. لازم به ذکر است که افراد با دادن تست هوش تصویری ریون بر اساس امتیاز یا بهره هوشی یا همان iq ای که بدست می آورند در 7 طبقه تقسیم می‌شوند

نابغه : با بهره هوشی بیشتر از 127

تیزهوش : با بهره هوشی بیشتر از 120

باهوش : با بهره هوشی بیشتر از 110

توسط: با بهره هوشی بیش از 90

متوسط ضعیف : با بهره هوشی بیش از 80

رزی :با بهره هوشی بیش از 73

عقب مانده و مرزی ضعیف : بهره هوشی پایین تر از 73

آزمون هوشي ماتريس هاي پيشرونده ريون از آزمون هاي معتبر هوشي است که به منظور سنجش و اندازه گيري هوش کلي (عامل g) از پايايي و روايي قابل قبولي برخوردار است. فرم پيشرفته اين آزمون براي سنجش هوش افراد درخشان و برجسته (از نظر هوشي) و دانشجويان، ابزار سودمندي محسوب مي شود. هدف اين پژوهش آن بود که پايايي و روايي اين آزمون براي سنجش هوش دانشجويان بررسي شود و سپس معادل هاي بهره هوشي نمرات خام افراد به دست آيد. به همين منظور، از جامعه آماري دانشجويان مشغول به تحصيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان در سال تحصيلي 85 ـ 1384 يک نمونه 707 نفري به روش تصادفي انتخاب شدند و مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج به دست آمده نشان داد که آزمون ماتريس هاي پيشرونده ريون پيشرفته به منظور اندازه گيري هوش عمومي دانشجويان از پايايي و روايي معناداري(p<0.01) برخوردار است. با استفاده از روش محاسبه نمرات استاندارد (نمرات z)، معادل هاي بهره هوشي در مقياس هوشي وکسلر با ميانگين 100 و انحراف معيار 15 به دست آمد. همچنين بين ميانگين نمرات خام دختران و پسران در اين آزمون تفاوت معناداري(p<0.01) مشاهده نگرديد. مقايسه ميانگين نمرات خام آزمودني ها در سنين مختلف نشان داد که بعد از 18 سالگي تفاوت معناداري بين ميانگين نمرات وجود ندارد.

 ماتریس‌های ریون به شکلی است که برای همه آزمودنی‌ها به یک اندازه تازگی دارد. بنابراین برخورداری از شرایط بهتر اجتماعی و آموزشی در پاسخ دادن به سوال‌های آن تاثیر چندانی ندارد. بنابراین به نظر سازنده آن تست ریون مستقل از فرهنگ است. با این حال عامل کلامی نیز در یافتن پاسخ‌های درست سوالا‌های آزمون موثر است زیرا نام بردن اشکال و الگوها و استدلال کلامی در هنگام بررسی روابط بین اجزای الگوها موجب می‌شود که آزمودنی روابط بین آنها را آسانتر کشف کند. به همین دلیل هنوز نمی‌توان به قطعیت گفت که این آزمون کاملا مستقل از فرهنگ باشد. با این حال تحقیقات نشان داده است که در پاسخ دادن به سوالات تست ریون هوش سیال نقش اساسی‌تری دارد. بنابراین اجرای این آزمون در فرهنگ‌های مختلف مناسب‌تر از آزمون‌هایی است که عامل کلامی و فرهنگی در محتوای آن نقش اساسی دارد.

تست هوش ریون یا آزمون هوش ریون یکی از تست­ها و شیوه­ های معمول جهت سنجش میزان هوش بهر ، IQدر دنیا است.

در ایران هم سالیان طولانی است که تست هوش تصویری ریون جهت اندازه­گیری هوش بهر ، IQدانش آموزان در دوره­های گوناگون سنی به کار گرفته می­ شود و یکی از ادوات و روش­های اصلی کارشناسان جهت سنجش IQبچه­ ها در رده­ های سنی کوچک و بزرگ می­باشد.

نکاتی در خصوص تست هوش ریون

تست هوش سنجی ریون یک هوش آزمایی تخمینی و برآوردی می ­باشد و میزان و طراز بهره هوشی ، IQرا مورد سنجش قرار می­دهد. از این رو نبایست در ارتباط با نمرات و برآیند آن برخورد و رویکردی متعصبانه و تبذیری داشت.

نکاتی در خصوص تست هوش تصویری ریون

این سنجش هم به گونه­ی انفرادی و هم به صورت جمعی قابل اجرا خواهد بود.

محدوده­ی زمانی جهت جوابگویی به همه­ی پرسش­ها ۴۵دقیقه لحاظ شده است که بعد از پایان وقت مقرر دیگر آزمون از اعتبار برخوردار نیست. از این رو احتیاج به اجرای دوباره­ی تست در زمانی دیگر خواهد بود. آزمون هوش سنجی ریون یا تست هوش تصویری ریون از میان انواع آزمون­های بااعتباری نظیر بینه و وکسلر ، به سبب انطباق و هم پایگی باطنی بایسته پرسش­های آزمون از اعتبار بسیاری بهره­مند است که با بهره­گیری از قواعد و معیارهای بایسته و آنالیز آماری پرسش­ها و ارزیابی آن­ها بهره هوشی آزمودنی به دست می­آید. افزون بر این میان آزمون هوش ریون و استعدادها و مهارت­های هوشی و تجریدی شخص وابستگی فراوانی وجود دارد.

در آزمون ریون یا تست هوش ریون و فازهای اجرای آن ، هیچ نوع مرکزیتی بر تفاوت­های فرهنگی و نژادی و اجتماعی وجود نداشته از این رو در این آزمون هوش سنجی فقط ، فاکتور وراثتی هوش ، بدون لحاظ نمودن مکان و جو و وضعیت زندگی و یا فرهنگ افراد ، مورد سنجش قرار می­گیرد.

مضمون پرسش­های آزمون هوش سنجی ریون یا تست هوشتصویری ریون متضمن تحلیل و استنباط فکری جهت یافتن کلیات و استدلال غالب و موجود بر پیوستگی­های قسمت­های مختلف الگوهای ماتریس­هاست ، از این رو این آزمون اساساً هوش سیال را مورد سنجش قرار می­دهد. (این هوش توانایی و قابلیت­های فراگیری باطنی و فطری هر شخص می­باشد که به معلومات ، مدرک تحصیلی و سابقه و وضعیت اشخاص ارتباطی ندارد.)

یکی از مراحل اصلی و بااهمیت در اجرای آزمون­های هوش سنجی تحلیل و امتیازدهی آن­ها می­باشد. در اجرای هر آزمون هوشی قواعد و مقیاس­های ویژه­ای حاکم است که می­بایست به طور دقیق در زمان اجرای آزمون رعایت گردد. از سوی دیگر عملکرد و حاصل تست هوش تصویری ریون می­بایست به وسیله­ی یک شخص کارشناس که در این زمینه تجربه و دانش لازم را دارد آنالیز گردد. در صورتی که این آزمون­ها با کوچکترین نقص و یا بدون علم لازم اجرا گردد حاصل و بازده آن نامعتبر و ناموثق خواهد شد.

آيا علاقمند به انجام تست هاي دقيق تر راجبه خود شناسي هستيد؟
 
 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اشتراک گذاری